راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

فرم های اطلاعاتی

ورود اطلاعات در در اکثر موارد توسط فرآیندها انجام می شود. در برخی از موارد اطلاعات به صورت دستی (Manually) وارد سامانه می شود.

لیست فرم های سامانه

هر کاربر با توجه به سطح دسترسی تعیین شده ممکن است به برخی از فرم های سامانه داشته باشد. با کلیک کردن روی نام فرم می توانید اطلاعات مربوط به آن را مشاهده یا فرم جدیدی وارد نمایید.

ورود فرم جدید

با کلیک کردن روی لینک (فرم جدید) وارد صفحه ایجاد فرم شده و می توانید اطلاعات مربوط به فرم را وارد نمایید.

ورود اطلاعات فرم شبیه به یک Wizard چند مرحله ای است. بخش های اصلی فرم در قسمت سمت راست به صورت منو های زیر هم و فیلد های مربوط به هر بخش در قسمت وسط صفحه زیر هم آمده است.
برای ذخیره هر بخش اطلاعات مربوط به فیلد ها را تکمیل نموده و دکمه (ذخیره اطلاعات) را کلیک نمایید. (ورود فیلد های ستاره دار الزامی است.)

در بخش هایی که به صورت جدول می باشند (مانند لیست اعضای واحد فناور) با کلیک کردن دکمه (رکورد جدید) و پر کردن اطلاعات صفحه Popup مربوطه و ذخیره آن یک ردیف به آن بخش اضافه می شود. برای درج ردیف های بیشتر می توانید مجددا روی دکمه (رکورد جدید) کلیک نمایید.

ویرایش فرم های موجود/حذف فرم ها

برای ویرایش /حذف فرم های اطلاعاتی روی گزینه (ویرایش/حذف) در جدول اطلاعات مربوطه کلیک نمایید. لازم به ذکر است فرم هایی که توسط فرآیند ها ایجاد شده اند امکان ویرایش یا حذف ندارند و صرفا جهت مشاهده نمایش داده می شوند.

X